شیخ حسینی در گفتگو با شادا: روایتی از یک دهه ناترازی بانکی/ چطور از تله زیان‌های ۱۰ ساله خارج شدیم؟

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه این بانک از سال ۹۲ به طور متوالی همه ساله زیان ده بود، اظهار داشت: در پایان سال ۱۴۰۱ برای اولین بار و پس از تقریبا ده سال توانستیم به سود برسیم و در سال ۱۴۰۱ در صورت های مالی خود سود شناسایی کردیم و اکنون هم در ریل سود دهی قرار گرفتیم و سال ۱۴۰۲ را هم با سود به پایان خواهیم رساند.

ادامه خواندن شیخ حسینی در گفتگو با شادا: روایتی از یک دهه ناترازی بانکی/ چطور از تله زیان‌های ۱۰ ساله خارج شدیم؟

عملکرد بانک توسعه تعاون در استان تهران رضایت بخش بوده است

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان تهران اعلام داشت عملکرد استان تهران رضایت بخش بوده است.

ادامه خواندن عملکرد بانک توسعه تعاون در استان تهران رضایت بخش بوده است

تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون تحول دیجیتال را با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر دانست.

ادامه خواندن تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است