استاندار بوشهر: بانک توسعه تعاون در مسیر واقعی حمایت از تولید گام برداشته است

استاندار بوشهر در آیین افتتاح واحد تولید مرغ مادر اعلام داشت بانک توسعه تعاون در مسیر واقعی حمایت از تولید گام برداشته است.

ادامه خواندن استاندار بوشهر: بانک توسعه تعاون در مسیر واقعی حمایت از تولید گام برداشته است